รถเอทีวี

การปรับไถหิมะ ATV

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฤดูหนาวที่รุนแรงและหิมะตกจำนวนมากรถไถหิมะ ATV สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในการล้างหิมะจากทางเท้าทางเท้าและแม้แต่ความยาวของถนนที่สั้นลงต่อหน้าบ้านหรือในละแวกของคุณ