ผลเบอร์รี่

เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยและการคลุมดินพืชราสเบอร์รี่

พืชราสเบอร์รี่ไม่ยากที่จะเติบโตหากคุณได้เตรียมการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม