ปูนซีเมนต์

Parging คืออะไร

ผู้รับเหมาใช้คำที่เรียกว่า parging เมื่อใช้ปูนฉาบบาง ๆ หรือคอนกรีตกับผนังเพื่อป้องกันและซ่อมแซมพื้นผิวของมันจากผลของช่องว่างอากาศหรือเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของบล็อกคอนกรีต ลักษณะที่ปรากฏนั้นจะกลายเป็นปูนปั้น

วิธีการกำหนดความหนาที่เหมาะสมของแผ่นพื้นคอนกรีตลาน

หากคุณต้องการวางลานโดยใช้แผ่นพื้นลานคอนกรีตชนิดหนึ่งก็เป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นกระบวนการด้วยการหาความหนาของแผ่นพื้นที่คุณจะต้องใช้สำหรับลานของคุณ

มูลนิธิคอนกรีตบล็อก: วิธีการซ่อมแซมรอยแตก

การละเลยรอยแตกของพื้นคอนกรีตบล็อกอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับบ้านของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ลองขั้นตอนเหล่านี้เพื่อซ่อมแซมก่อน