ปล่องไฟความปลอดภัย

2 Chimney Liner สแตนเลสทั่วไปอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง

ในขณะที่แผ่นซับปล่องไฟสแตนเลสที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีการดูแลเป็นอย่างดีนั้นปลอดภัย แต่ปล่องไฟที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณและครอบครัวได้รับอันตราย