เลือก - เปลี่ยน-เข้าข้าง

3 ทางเลือกในการเข้าข้าง

หากด้านนอกของบ้านของคุณสามารถใช้การตกแต่งผิวเผินได้บ้าง แต่คุณพบว่าการเข้าข้างหลายประเภทเป็นที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ทุกอย่างจะไม่สูญหายไป - คุณยังสามารถมองเห็นรางอื่น ๆ ได้

วิธีการคำนวณพื้นที่สำหรับเข้าข้าง

หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งรางใหม่ในบ้านของคุณคุณจะต้องรู้จักวิดีโอสแควร์ของบ้านของคุณเพื่อที่จะคำนวณว่าคุณต้องการผนังด้านใด

การเพิ่มบ้านสไตล์โคโลเนียลให้กับภายนอกของคุณ

แผนการบ้านในยุคอาณานิคมได้ฟื้นตัวขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและขณะนี้ได้รับความนิยมเท่ากับแบบแปลนบ้านร่วมสมัย

ข้อดีของการเข้าข้างโลหะลูกฟูก

เจ้าของบ้านเช่นเดียวกับเจ้าของที่ดินเช่นเกษตรกรและเจ้าของ ranchers พบว่าเข้าข้างโลหะลูกฟูกเป็นผนังราคาไม่แพงและการปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้สำหรับโรงเก็บโรงเก็บยุ้งฉางและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ