สุนัขการฝึกอบรม

กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ปลอกคอช็อกฝึกสุนัข

ปลอกคอฝึกช็อตฝึกสุนัขหรือที่เรียกว่าปลอกคอหรืออีคอในช่วงสั้น ๆ ถูกนำมาใช้ในการฝึกสุนัขและแมวตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960