สวนการบำรุงรักษา

คลุมด้วยหญ้า 101

มัลชมีประโยชน์มากมายสำหรับการจัดสวนและการจัดสวน สิ่งเหล่านี้รวมถึงการกักเก็บความชื้นการป้องกันวัชพืชและการกระจายตัวของสารอาหารเป็นเรื่องถ้าอินทรีย์สลายตัว แปรงทั้งตัวเลือกอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับคลุมด้วยหญ้าและเมื่อนำไปใช้กับสวนของคุณในบทความนี้