ร่มศัตรูพืชควบคุม

10 พืชป้องกันศัตรูพืช

การกระจายความหลากหลายในสวนหรือบ้านของคุณไม่เพียงแค่สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม แต่ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ต้องการ ใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่จะปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงแขกที่ไม่ต้องการ - ทั้งภายในและภายนอก!