นำอันตราย - ความเสี่ยง

การระบุสีตะกั่ว - คู่มือสำหรับเจ้าของบ้าน

อันตรายที่พบบ่อยซึ่งไม่มีใครสังเกตเห็นหรือไม่ได้รับผลกระทบจากเจ้าของบ้านคือสีตะกั่ว นี่คือคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าคุณมีหรือไม่และวิธีแก้ไขหากคุณทำ