Leveling เครื่องมือ

การเลือกเครื่องกลึงไม้สำหรับโครงการงานไม้ของคุณ

บางครั้งงานไม้ของคุณอาจต้องใช้เครื่องกลึงไม้ซึ่งจะหมุนไม้ด้วยความเร็วที่กำหนดดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างมันด้วยเครื่องมือตัดที่มีความคม

กรีด

พูดนานน่าเบื่อเป็นเครื่องมือแบนตรงที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับระดับและเรียบคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

สายของเมสัน

เส้นของเมสันหรือที่เรียกว่าเส้นใหญ่ของเมสันใช้เพื่อสร้างเส้นตรงและพื้นผิวระดับ มันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อวางเค้าโครงโพสต์, ชาน, ฐานรากและอื่น ๆ บรรทัดของเมสันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำโครงการเหล่านี้เพราะคุณจะไม่ต้องรับระดับหลายครั้ง