การเคลื่อนย้าย

5 การปรับปรุงใหม่ด้วยราคาขายดีที่สุด

ในขณะที่การปรับปรุงทั้งหมดจะเพิ่มมูลค่าของบ้านของคุณในบางความสามารถมีบางโครงการที่ให้อัตราเงินเฟ้อที่มีขนาดใหญ่กว่าคนอื่น ๆ

วิธีการป้องกันตนเองระหว่างย้าย

การย้ายเข้าบ้านใหม่ควรจะเป็นก้าวย่างที่สนุกสนานในชีวิต สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบ้านใหม่ของคุณคือการบาดเจ็บทางร่างกายหรือมรดกตกทอด