โทรศัพท์

การติดตั้งระบบ Home PBX

ระบบ PBX ในบ้านหรือเกือบทุกประเภทของระบบโทรศัพท์ธุรกิจสามารถเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการจัดการสายโทรศัพท์ทำการโทรภายในห้องตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กและยังให้บริการจดหมายเสียงส่วนบุคคล