มืออาชีพรถซ่อมแซม

ซ่อมปะเก็นกระทะน้ำมัน

แม้ว่าปะเก็นกระทะน้ำมันควรมีอายุการใช้งานในรถของคุณ แต่ปะเก็นปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพไปตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำมัน คำถามและคำตอบต่อไปนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการซ่อมแผ่นรองน้ำหยดที่แตก