การเกษียณอายุ

วิธีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในขณะที่คุณอยู่ในช่วงอายุ 1

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในปัจจุบันผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในซีรีย์ 3 ส่วนนี้เราจะพูดคุยกันถึงวิธีการกำหนดอายุให้มีสุขภาพดีและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคและความเจ็บปวดในกระบวนการ