น้ำสวน

การวางแผนและเลือกพืชน้ำประเภทต่าง ๆ สำหรับสวนน้ำของคุณ

หลังจากเจ้าของบ้านสร้างบ่อสวนหลังบ้านเสร็จแล้วสิ่งสำคัญคือไม่ควรชะลอการปล่อยไว้กับชีวิตพืชน้ำ พืชบ่อมีความสำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล