น้ำบ่อปลา

ข้อผิดพลาดในการก่อสร้างบ่อปลาคราฟที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้

เมื่อคิดถึงการสร้างบ่อปลาคราฟของคุณมีบางสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนระหว่างและหลังจากที่คุณทำโครงการให้เสร็จ

ฉันจะเพิ่มปลาในบ่อเก็บน้ำของฉันได้อย่างไรและเมื่อไหร่

ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นบ่อน้ำเมื่อปลอดภัยที่จะเพิ่มปลาชนิดของปลาที่จะเพิ่มและสิ่งที่ปลาทำงานร่วมกันได้ดี