กีฬาฤดูหนาว

การเลือก Stomp Pad ของสโนว์บอร์ดที่เหมาะสม

กระทุ้งเหยียบเป็นอุปกรณ์สำคัญของสโนว์บอร์ดช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมกระดานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเท้าหลังเมื่อไม่ยึดติดกับพื้น

การเลือกการผูกสโนว์บอร์ดที่เหมาะสม

การผูกสโนว์บอร์ดเป็นส่วนสำคัญของการตั้งค่าสโนว์บอร์ดและการเลือกการผูกที่ถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์สโนว์บอร์ดที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน